Làm ơn mắc oán con nợ

00:00:00 05/04/2015

 

Thấy Tí đi học về bố hỏi:
Untitled-1-5690-1428304894.jpg

- Hôm nay con có làm được việc gì tốt không? Kể cho bố nghe nào!

- Dạ có! Con đưa thư cho một anh ở tầng 4.

- Tôt! Bưu điện nhờ con chuyển giúp à?

- Dạ không, con nhặt được!

- Nhận được thư anh ấy bảo sao?

- Anh ấy bảo: 'Thư đòi nợ tao vứt đi, mày nhặt làm gì?'.

- !?!

Ban biên tập chương trình
Tầng 11 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 3795 1674 * Fax: 04. 3795 1673
Email: xaxichet@sunrismedia.vn ; Website: www.xaxichet.vn