Liên hệ

 

CHƯƠNG TRÌNH XẢ XÌ CHÉT

Tầng 11 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72
Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 3795 1674 Fax: 04. 3795 1673
Website: www.sunrisemedia.vn

Họ và Tên (*):
Địa chỉ:
Cơ quan:
Số điện thoại
Email (*):
Tiêu đề:
Nội dung (*):
Bạn cần điền đầy đủ vào tất cả các trường đánh dấu (*)
Nhập lại

Ban biên tập chương trình
Tầng 11 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 3795 1674 * Fax: 04. 3795 1673
Email: xaxichet@sunrismedia.vn ; Website: www.xaxichet.vn